Instalace

Obecný instalační postup pro všechny klávesnice.
  • Pro instalaci jsou vyžadována administrátorská oprávnění.
  • Restart počítače není vyžadován (alespoň na Windows XP a novějších).
  1. Stáhněte příslušný instalační balík z internetu, buďto z http://keyboards.codeplex.com/releases nebo z http://dzonny.cz/Software/Kl%C3%A1vesnice/tabid/60/language/cs-CZ/Default.aspx.
  2. Rozbalte balík do složky pakovacím programem, nejčastěji WinRAR.
  3. Pokud instalační balík obsahuje více rozložení můžete instalovat všechna nebo jen některé. Pokud instalujete více rozložení opakujte následující postup pro všechna. Pokud balík obsahuje více rozložení, můžete se rozhodnout, která instalovat podle obrázků v příslušných složkách.
  4. Spusťte soubor setup.exe (pokud balík obsahuje více rozložení, nachází se v každé složce rozložení jeden soubor setup.exe).
  5. Pokud máte Windows Vista nebo vyšší a máze zapnutý User Account Control (UAC, Řízení uživatelských účtů) vyčkejte a potvrďte dialog UAC.
  6. Vyčkejte na dokončení instalace. Poznámka: Informace o potvrzení dokončení instalace může být zobrazena v jiném jazyce.

Konec instalace

Last edited Oct 7, 2011 at 12:35 AM by Dzonny, version 2

Comments

No comments yet.